News

News

Handledare på Försvarshögskolan

NewsPosted by Linda Tue, June 24, 2014 20:42:03
Sedan april har jag haft ett uppdrag som handledare av C-uppsatser (även kallat "självständigt arbete") på Försvarshögskolan, vilket har varit väldigt roligt och givande. Uppdraget fortsätter in i augusti.