News

News

Föredrag på FOI / Presentation at FOI

NewsPosted by Linda Tue, December 17, 2013 13:09:36
Den 4 december höll jag ett föredrag om min forskning (med fokus på etiska aspekter på militära robotar) på FOI Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista, Stockholm. / On December 4 I gave a presentation on my research (focusing on ethical aspects on military robots) at FOI Swedish Defence Research Agency in Kista, Stockholm.