News

News

Artikel i FriVärld magasin

NewsPosted by Linda Tue, December 17, 2013 12:59:12
Min artikel "Robotarnas krig" publicerades i FriVärld magasin i november. Den är baserad på en av artiklarna i min doktorsavhandling. Artikeln finns att läsa här.