News

News

Artikel i FriVärld magasin

NewsPosted by Linda Tue, December 17, 2013 12:59:12
Min artikel "Robotarnas krig" publicerades i FriVärld magasin i november. Den är baserad på en av artiklarna i min doktorsavhandling. Artikeln finns att läsa här.Disputationen

NewsPosted by Linda Tue, December 17, 2013 12:10:38
Den 2 oktober 2013 försvarade jag min doktorsavhandling i Kapellet, KTH. Opponent var professor Philip Brey från universitetet i Twente, Holland. / I publicly defended my doctoral thesis on October 2, 2013 at Kapellet, KTH, Stockholm. Opponent: Professor Philip Brey, University of Twente, The Netherlands.

Foto: Payam Moula

« Previous