Marmeladrapporten

Marmeladrapporten

Smug Alert

Rykande absurtPosted by Linda Sun, December 14, 2014 14:17:23

Det har länge hävdats att personer som bor längs tunnelbanelinje 17 i Stockholm har färre fördomar än befolkningen i stort. Linje 17-personer skulle dessutom vara mer rättvisa, mer antirasistiska och uppvisa en aldrig tidigare skådad nit i sorteringen av det egna hushållsavfallet. Denna bild bekräftas bland annat av familjen Hall/Lindqvist, som intervjuas i DN 5/12 2014. "Hela nätverket Linje 17 och värderingarna för antirasism, bra miljötänk och rättvisa som präglar områdena längs just linje sjuttons gröna tunnelbanelinje är väldigt positivt för oss".

Vissa har gått så långt som att hävda att linje 17-människor är högre moraliskt stående är andra rent genetiskt, och eventuellt skulle kunna användas som konkreta förebilder på grundutbildningar i filosofi. Hösten 2010 startade också "Linje 17", ett nätverk för alla som vill "förändra världen, med start längs södra delen av T-banans Linje 17, från Skärmarbrink ut till Skarpnäck" (http://linje17.se/om/). Linje 17 mot rasism startade 2013.

Denna bild har ifrågasatts av personer som menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att personer från exempelvis Bagarmossen skulle vara mer moraliskt högtstående än personer från Hökarängen (linje 18), annat än möjligen anekdotiska, fiktiva bevis (från minut 6:00 i klippet nedan) och att förhärligandet snarare handlar om linje 17-personer som blåser i egna trumpeter.


Nu har emellertid häpnadsväckande geologiska fynd gjorts i ett stråk just där linje 17 går. Det handlar om en mycket ovanlig sammansättning av granit, gnejs och så kallad smug-gas, som ovanligt goda människor dras till. Man ska nu undersöka huruvida det är möjligt att bli en bättre människa av att flytta till linje 17, och om detta därför skulle kunna vara en lämplig placering för landets alla fängelser.Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.