Marmeladrapporten

Marmeladrapporten

Ökad studiero hotar äganderätten

Rykande absurtPosted by Linda Fri, September 12, 2014 12:39:53

En utredning visar att stök och sena ankomster är vanligare i svenska skolor än i OECD som helhet. Ett av problemen är att elever spelar spel och är aktiva på sociala medier via sina mobiltelefoner under lektionstid. Regeringen föreslår nu att lärare ska få lov att samla in mobiltelefoner innan lektionerna. Förslaget har väckt mycket starka reaktioner.

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca menar att förslaget är teknikfientligt och att det ger lärarna ”en slags polisiär roll” som hon ”inte tycker hör hemma i skolan” (DN 9/9). Sveriges elevkårer menar att förslaget dessutom hotar elevernas rättssäkerhet och att lösningen på problemen i skolan inte kan vara att ”konfiskera elevernas egendom mot deras vilja” (DN 9/9). http://www.dn.se/valet-2014/regeringen-vill-ha-mobilforbud-i-skolan/

För att främja en skolmiljö fri från auktoriteter, teknikfientlighet och allvarliga inskränkningar i äganderätten föreslår oppositionen helt lärarfria klassrum samt krav på att varje elev, förutom den den obligatoriska mobiltelefonen, tar med sig ytterligare tre tekniska ägodelar till varje lektion.


  • Comments(1)//marmeladrapporten.lindasfilosofi.se/#post12