Marmeladov

Marmeladov

ÄR DET OK OM JAG STÅR I VAPENHUSET?

Reductio ad absurdumPosted by Linda Sat, December 14, 2013 19:16:32

Den transperson som schasades ut från damtoaletten på Stockholms Centralstation av personer som trodde att vederbörande var man, stämmer nu Stockholms stad och kräver 22 000 kronor i diskrimineringsersättning ( http://www.direktpress.se/vartkungsholmen/Arkiv/Artiklar/2013/11/Transperson-fick-inte-valja-toalett---stammer-staden-/ ). En religiös man vägrade att under en anställningsintervju befatta sig med vad som möjligen kan betraktas som den mest vardagliga och vedertagna mellanmänskliga seden i Sverige, nämligen att oavsett könskonstellation hälsa medelst handskakning, nekades praktikplats och erhöll 60 000 kronor i skadestånd eftersom det misstänktes att han inte fick praktikplatsen på grund av det religiöst färgade hälsningsdebaclet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ville-inte-skaka-hand-far-ratt-i-domstol_4227973.svd En religiös kvinna vägrade att ta en manlig chef i hand när hon skulle sommarjobba på ett vårdhem, och fick då ett annat arbete inom kommunen. Hon led alltså ingen ekonomisk skada, men blev så in i vassen ”frustrerad, ledsen och kränkt” att hon nu har vänt sig till diskrimineringsbyrån i Uppsala, DU, för att stämma Spånga-Tensta stadsförvaltning och få skadestånd ( http://www.mitti.se/?p=62347 ).

Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Frågan är emellertid hur långt dessa rättigheter sträcker sig avseende vad man rimligen kan kräva av sina medmänniskor.

Linda Awerstedet, jurist vid DU, menar att Europadomstolen sedan länge har konstaterat att rätten till religion innefattar manifestationer som är inspirerade av religion. Men betyder detta att alla arbetsgivare måste låta anställda, på arbetstid, leva enligt exempelvis Bibelns alla påbud och förbud? Nedanstående insändare belyser några av de problem som skulle kunna uppstå. Skribenten tar upp exemplet med att man som kristen arbetar i en livsmedelsbutik och vägrar arbeta på söndagar. Det kanske kan gå att få till. Men hur gör man med kollegorna? ”En annan vän till mig jobbar på Hemköp på söndagarna. Jag är helt på det klara med att han måste dräpas (2:a Mosebok 35:2) men är jag moraliskt ansvarig för att göra detta själv?”

Ja, det kan man undra.

Man blir också en smula fundersam över diskrimineringsersättningen. Det är ju trots allt inga svindlande summor – 60 000 kronor är ju inget man kan köpa en egen ö eller ens en mindre borg för, och leva resten av sitt liv utan kontakt med någon som inte beter sig exakt som man önskar. Kanske är det därför de stora basunerna dras fram och kraven på att toalettbesökare såväl som tågpassagerare ska slå knut på sig själva när någon som avviker från normen anländer. Tanken tycks vara att ingens tå någonsin får trampas på. Frågan är dock vad som händer när flera potentiella diskrimineringsoffers rättigheter riskerar att hamna i konflikt. Vad händer om en religiös man vägrar skaka hand med någon han tror är en kvinna – en person som dock inte anser sig vara varken man eller kvinna, eller som har genomgått könsbyte från kvinna till man, men trots detta inte uppfattas som man, av den religiösa mannen? Ska båda få skadestånd, eller bara den ena, och i så fall vem?

Och vad händer vid så kallad genusplogning, som går ut på att ploga busshållplatser och gångbanor före vägar, eftersom kvinnor är på gångbanor och män är på vägar? http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/mycket-att-vinna-pa-genusplogning/ ) Vad händer om en bilburen religiös man är på väg till en byggnad där han kan be, och en religiös transperson är på väg till samma ställe men till fots – och transpersonen envist hävdar att hen tillhör ett tredje kön, när förtvivlade men genusmedvetna snöplogare försöker utröna vems väg som ska röjas först?

Nej, nu är du sådär löjlig igen, säger någon. Det handlar om att DE FLESTA som går på gångbanor är kvinnor, och DE FLESTA som åker bil är män, så därför ska man nu, i kompensationens anda, ploga gångbanor och hållplatser före vägar. Förstås. Ibland är lösningen enklare än man kan tro. Och även om frågorna rörande vem som ska skärpa sig i olika situationer (alla situationer innehåller ju inte en ung, vit, heterosexuell, manlig ateist utan funktionshinder) kan man i alla fall börja med att ploga busshållplatserna före vägarna. Ett steg på rätt väg!