Linda Johansson

Linda Johansson

Twitter:

https://twitter.com/LindaJohanssn

Snattare dör svältdöden utanför ICA

MarmeladovPosted by Linda Friday, June 29 2012 16:32:36

Om man vill försöka komma till rätta med folk som stjäl livsmedel och vrålar att de ska våldta eller sticka kniven i kassörskorna, så är man verkligen fel ute. I alla fall om man som Beatrice Ask vill låta butiksinnehavare portförbjuda haffade snattare.

Ica-handlare Örjan Josefsson, som man kunde läsa om i DN 27/6, välkomnar hennes förslag. Han haffar i stort sett en snattare varje dag, och bortsett från de ekonomiska förlusterna, är han bekymrad över att hans personal tvingas utstå hot och grova kränkningar. Det är emellertid uppenbart att han inte tänker ett enda dugg på snattarnas välmående, när han ställer sig positiv till Asks diaboliska förslag. Reaktionerna mot detta har inte låtit vänta på sig, och det står tydligt att det är tjuvarna som Josefsson bör välkomna, inte hjärtlösa moderatförslag.

För det första: De portförbjudna snattare som bor på orter där det bara finns en livsmedelsbutik, kommer ju att svälta ihjäl. Drivor av snattare kommer att ligga och kvida av hunger på parkeringsplatser över hela landet. Beatrice Ask vill med andra ord att snattare ska dö.

För det andra finns det en psykologisk aspekt, som drabbar de snattare som lyckas övervinna svältdöden. Det handlar om skam. Det kan nämligen hända, att en snattare som blir portförbjuden, kan känna skam, och att risken för detta, skulle få dem att låta bli att snatta. Och så kan vi VERKLIGEN inte ha det. En snattare som skäms! Har ni hört så tokigt.

Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat, menar att Asks förslag innebär att man återinför skamstraff i Sverige. Och att om ungdomar skäms, känner de sig utanför samhället. Vidare menar han att eftersom så många ungdomar snattar – enligt en undersökning från Brå har var tredje niondeklassare snattat det senaste året – så kan man inte hantera problemet genom lagar. Vad som krävs, är utbildning.

http://debatt.svt.se/2012/06/29/aterinfor-inte-skamstraff-i-sverige-beatrice-ask/

"När var tredje niondeklassare har valt att snatta har vi ett utbildnings- och fostringsproblem i landet. Det känns närmast till hands att skolministern ska adressera problemet”, säger Gustav Nipe.

Lågt blodsocker?

När han säger att det ligger på Jan Björklunds (Sverige har inte längre någon skolminister, så jag antar att Nipe menar utbildningsminister) bord att hantera de unga snattarna, måste han ju mena att lärarna har brustit i att informera eleverna om att det inte är tillåtet att plocka på sig varor utan att betala. Och även om de har informerat om detta, så har de förmodligen inte förklarat VARFÖR på ett tydligt sätt. Hur lagstiftaren har tänkt. Kanske är det därför det snattas! För att det helt enkelt framstår som obegripligt att inte få ta vad man vill utan att betala.

Att förklara för en ung, energisk livsmedelspirat att man faktiskt måste betala för de varor man för ut ur en affär, kanske inte är så enkelt som det vid en första anblick kan verka. Sakerna ligger ju bara där i hyllorna, och tekniken att bära dem med sig utan att visa upp dem i kassan, ja den finns ju. Jag tänker på argumentet för fildelning – tekniken finns ju för att ladda ner allt gratis, alltså bör upphovsrätten försvinna. Borde inte detta, analogt, innebära att äganderätten försvinner för saker som livsmedel och kläder? Nej, nej, ler någon ungdom nu. Det är stor skillnad. Filmer och musik som laddas ner är abstrakta, medan en ost eller en tröja består av något konkret. Tyg och mjölk och så.

Men kanske är det ändå svårt att förstå varför man skulle betala för en coco, när så mycket större saker, som film och musik, faktiskt är gratis. Här borde ju Gustav Nipe kunna göra en insats, eftersom han troligen har god insikt i hur dagens ungdom fungerar.

Problem kvarstår dock. Det är ju faktiskt inte bara ungdomar som stjäl. Vad ska man göra med de vuxna snattarna? Behöver de också informeras och utbildas? Så att de förstår att de inte får? Men tänk om de då känner skam? Nej, så kan vi inte ha det.  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Hakan Sunday, July 01 2012 20:30:22

Väl skrivet. Det är något mer grundläggande fel om ungdommar som kommit upp till 9e klass inte förstått att skilja på mitt och ditt.

Posted by Linda Saturday, June 30 2012 15:36:39

Haha - ja, jag såg den kommentaren (Mia Fastesson, nybakad student), och tänkte ha med den i texten...

Posted by m Saturday, June 30 2012 15:18:20

I DN kommenterade en 18-åring att det inte var bra att portförbjuda snattare. Istället tyckte hon att butiksägaren fick väl hålla bättre koll. Bara rättigheter men inga skyldigheter mao.