Linda Johansson

Linda Johansson

Twitter:

https://twitter.com/LindaJohanssn

Damnation without relief

Hur är det möjligt?Posted by Linda Friday, June 08 2012 14:22:51

Bli inte oroliga om ni ser kostymklädda män smyga omkring runt våra kyrkor i dessa dagar. Med största sannolikhet rör det sig om Skolinspektionens undervisningsråd.

Den nya skollagen – som poängterar att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen - trädde i kraft i juli förra året, vilket innebär att årets skolavslutningar är de första som regleras av denna lag. Lagbrott kan resultera i tillsyn och vitesföreläggande.

Obstinata kyrkoherdar börjar emellertid göra sig gällande. Kyrkoherde Ann-Louise Trulsson i Fridlevstadts församling, Blekinge, tänker trotsa skollagen genom att välsigna barnen. Hon säger att hon tänker göra som hon alltid har gjort; avsluta sitt anförande med att säga ”Gud välsigne er och ha en härlig sommar”. Bevare oss väl!

Eftersom Trulsson redan har avslöjat sina avsikter, finns ju här ett gyllene tillfälle för Skolinspektionens undervisningsråd att begagna sig av det förstnämnda av påföljderna, nämligen tillsyn, och inte bara det – tillsyn i realtid. Ett skolråd kan, inkognito, sätta sig på första bänk i kyrkan, och när Trulsson närmar sig slutet, kan han med ett vigt hopp över dopfunten göra sin framstöt – kanske kan han i farten slita åt sig en kandelaber för den händelse att han skulle behöva ett tillhygge – och inför häpen publik fälla kyrkoherden till marken innan välsignelsen är ett faktum.

Man kan faktiskt hävda att ett sådant agerande rent av vore samhällsekonomiskt vettigt. Om skolråden lyckas tysta kyrkoherdarna INNAN välsignelsen sker, slipper ju kyrkan betala vite! En annan viktig aspekt är att böter i efterhand inte skänker någon sinnesfrid för de barn som redan har välsignats - mot sin vilja.

Jag vet inte hur personalsituationen ser ut på Skolinspektionen, och jag tvivlar på att det skulle finnas ett undervisningsråd för varje kyrka, men man skulle eventuellt kunna tänka sig ett angivarsystem, där människor i kyrkoherdens omgivning uppmuntras att kontakta Skolinspektionen om man misstänker att ens kyrkoherde tillhör samma kategori som Trulsson.

En kyrkoherde i Hässleholm har emellertid lyckats utforma en kompromiss genom att endast önska barnen en härlig sommar. På det viset behöver ingen bli illa till mods över en ovälkommen välsignelse. De som dock vill bli välsignade kan stanna kvar efteråt.

Det känns självklart att skolan inte ska ha några religiösa inslag (utöver religionskunskap), men man kan ju lite stilla undra varför det är så hemskt att bli lite välsignad inför sommaren. ”Den blomstertid nu kommer” får sjungas trots att det är en psalm, eftersom det hör till skolavslutningstraditionen, men välsignelser hör alltså inte till denna tradition. Jag tänker mig att om man hamnade i ett annat land och gick i en (religionsfri) skola, men där skolavslutningen ändå hölls i en moské eller synagoga eller ett tempel, och imamen eller motsvarande avslutade det hela med att säga ”Må Allah/Gud/Buddha välsigna er”, så inte skulle väl det vara så farligt? Oavsett om man var ateist eller tillhörde någon annan religion? Jag menar, man kan ju inte säkert veta vilken - om någon - religion det är som gäller när det kommer till kritan (se minut 2:15).  • Comments(1)//linda.lindasfilosofi.se/#post299