Linda Johansson

Linda Johansson

Twitter:

https://twitter.com/LindaJohanssn

Dr Strangelove eller: risken med att använda ord som "etnicitet"

FolkPosted by Linda Thursday, May 17 2012 13:04:21

Tänk dig att du är en av de personer som får i uppdrag att försöka göra något åt arbetslösheten. Hur skulle du gå till väga? Skulle du kanske börja med att titta på gruppen arbetslösa, och se om de har något gemensamt? Jo, det skulle du nog. Men om du skulle komma fram till att många av de arbetslösa är födda utomlands, och har lägre utbildning än de som har arbete, och att de ännu inte har lärt sig svenska (notera för guds skull att jag säger OM) – då måste du genast springa in i en vägg med huvudet före och hoppas på hjärnskakningsorsakad minnesförlust. Ty detta är tankar som du inte ens får tänka. Då kommer du snart att finna dig själv bankande på dörren till närmaste skytteklubb. Vissa tankar leder nämligen raka vägen ner i avgrunden. Om du tänker tanken ”de kanske är arbetslösa för att de inte har lärt sig svenska än, eller för att de endast fick lov att gå i skolan i några år - låt oss ge mer resurser till språkundervisning och annan utbildning, så de kommer ikapp och kan tävla på lika villkor”, så kommer du, med nödvändighet, snart att börja bränna ner flyktingförläggningar och beställa konstgödsel.

Reinfeldt orsakade ramaskri när han talade om etniska svenskar, och rättade sig sen via TT eftersom etniska svenskar inte är ett lyckat begrepp, då det inte används i officiell statistik. Via TT sa han att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda. Statistiken talar sitt tydliga språk enligt Reinfeldt – bland inrikesfödda mellan 25 och 54 år är arbetslösheten 3,4 procent. Men han sa alltså ”etniska svenskar” från början, och då vet man, att han förmodligen har ritningar till ett koncentrationsläger på sin kammare.

”Jag tycker att det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dom”, säger Stefan Löfven till SvD. Han menar alltså, får man anta, att men inte heller bör använda ord som inrikesfödd och utrikesfödd, för det är ju också att dela in folk i grupper.

Nu visar det sig dock att det ord Reinfeldt först använde – etnicitet – inte längre bör användas, åtminstone inte i sammanhang som rör människor. Olof Åslund, generaldirektör för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) använder aldrig detta ord, eftersom det inte är väldefinierat. ”Man är ute på väldigt osäkert område [om man använder det ordet]”, säger han i SvD 16/5. Etnicitet är ett knepigt begrepp, som skulle kunna användas för att ”skilja mellan romer och samer”, enligt Stefan Lundgren, generaldirektör för SCB.

Och det förstår man ju, att ord som ”etnicitet” måste bort. Inte ska man väl kunna skilja på romer och samer, det är att skilja på människor, och det får man bara inte göra. Detta torde innebära att man heller inte får använda ord som romer, samer eller indianer, för om man gör det, ja då har man implicit gjort en uppdelning i vi och dem. Om man säger ”indianerna var duktiga på att rida”, så har man markerat att det skulle finnas två grupper – indianer och icke-indianer, och om man gör det, så innebär det att man kommer att bygga ett koncentrationsläger. Så fort man har sorterat in människor i ett fack, kanske i en önskan att analysera eller diskutera något fenomen, kommer man att likt Dr Strangelove drabbas av alien hand-syndrome http://youtu.be/iesXUFOlWC0 och förtvivlat surfa in på främlingsfientliga siter och börja göra konstiga gester.

Det är dock fler som är okunniga, märker jag. Efter att ha bläddrat fram några sidor i SvD (fortfarande 16/5) kommer man till Gunnar Strömmers krönika, som handlar om att lägstanivån i skolorna bör lyftas (snarare än att duktiga elever ska tvingas vara kvar i dåliga skolor och agera draghjälp åt de sämre eleverna). Han skriver att skillnader i skolbetyg beror mer på föräldrarnas sociala bakgrund och utbildning än på etnicitet. Hoppsan! Etnicitet. Nu blir det smäll på fingrarna. Etnicitet har faktiskt inte med någonting att göra, allt handlar om något annat. Och det går inte att säga ”nyanlända svenskar” heller, för då har man pekat ut EN HEL GRUPP, vilket kan få fruktansvärda följder.

Det finns dock en öppning, när det gäller krafttag mot arbetslösheten, och försöken att analysera det hela via kategorier och gemensamma nämnare. Unga! Arbetslösheten bland unga tycks vara extra hög. Där kanske det finns något att jobba med? Ung är man för övrigt (enligt den här statistiken) om man är 15-24 år. Bara som en fotnot. Arbetslösheten bland personer som är 15-24 är extra hög.

Alltså: hur ska vi se till att femtonåringarna kommer i arbete, vad är det vi kan göra? Försök se dem framför er inre syn, dessa horder av förtvivlade, arbetslösa svenska (är det förresten lämpligt att använda ord som svensk, dansk, tysk? Är inte det att dela in i grupper?) femtonåringar som hålögda driver omkring på gator och torg. Det är ju fruktansvärt. Och hur ska dessa femtonåringar kunna konkurrera med exempelvis nittonåringarna, som ju har gymnasiekompetens? Vi måste genast göra något. Är det någon som har ett förslag på hur vi kan hjälpa alla dessa femtonåringar?

  • Comments(3)//linda.lindasfilosofi.se/#post296